Geri dönün

Mide Kanseri

Menü yükleniyor...

Mide Kanseri Nedir?

Mide kanseri, mide duvarındaki anormal hücreler kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde gerçekleşir.

Mide karnın üst kısmında bulunur.  Vücudun sindirim sisteminin bir parçasını oluşturan üst gastrointestinal sistemin (GİS) bir parçasıdır.  Mide yiyecek ve sıvıların yutulduktan sonra gittiği yerdir.

Mide şunları yaparak yiyeceklerin sindirilmesine yardım eder:

 • Yiyecek ve içeceklerdeki tüm bakterileri öldüren asit ve enzimler salgılar
 • Kas kasılmalarını kullanarak yiyecekleri kimus denilen yarı sıvı bir karışıma çevirir.

Mide Kanseri Türleri

Mide kanserinin 4 ana türü vardır. Bunlar kanserin ilk oluştuğu hücre tipine göre adlandırılır:

 • Adenokarsinom mukoza denilen mide duvarının iç tabakasını kaplayan glandüler hücrelerde başlar; mide kanserinin en sık görülen türüdür.
 • Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) mide duvarındaki bağ (interstisyel) dokuda başlayan nadir kanserlerdir.
 • Lenfoma bazen mide duvarında bulunan, lenf sisteminin nadir görülen kanseridir.
 • Karsinoid tümörler midenin hormon üreten hücrelerinde başlayan nadir kanserlerdir.

Mide kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Bir risk faktörü, birinin kanser gibi belli hastalıklar geliştirme şansını artırmakla ilgili herhangi bir faktördür. Yaşam tarzı veya çevresel risk faktörleri gibi bazı risk faktörleri değiştirilebilirken kalıtsal faktörler veya aileden birinin kanser olmuş olması gibi diğer faktörler değiştirilemez.

Bir ya da daha fazla risk faktörüne sahip olmak kanser olacağınız anlamına gelmez. Birçok insan en az bir risk faktörüne sahip olmasına rağmen asla kanser geliştirmezken kanser olan bazı kişiler de bilinen hiçbir risk faktörüne sahip olmamış olabilirler. Kanserli birinde risk faktörü olsa da o risk faktörünün hastalığın gelişiminde ne kadar etkili olduğunu bilmek genellikle zordur. Mide kanserinin nedenleri tam olarak anlaşılmasa da bu hastalığın gelişmesi riski ile alakalı bazı faktörler vardır.

Bu faktörler arasında şunlar vardır:

 • Helikobakter pilori (H.pylori) enfeksiyonu, kronik gastrit (mide inflamasyou) veya mide polipleri (midenin iç yüzeyinde meydana gelen kanser olmayan oluşumlar) gibi çeşitli kronik mide rahatsızlıklarından birine sahip olmak.
 • yaşlı olmak (mide kanserlerinin çoğu 60 yaş üstü insanlarda görülür)
 • kırmızı kan hücresi sayısının düşük olması
 • kanser dışında durumları tedavi etmek için parsiyel gastrektomi (midenin alınması) geçirmiş olmak.
 • çok fazla tuzlu, tütsülenmiş ve salamura edilmiş yiyecekler yemek ve yeterince meyve ve sebze yememek.
 • tütün içmek
 • çok fazla alkol tüketmek
 • kilolu veya obez olmak
 • aile geçmişinde mide kanseri veya gastrointestinal sistem hastalıkları olması.

Eğer mide kanseri olma riskiniz hakkında endişeli iseniz lütfen doktorunuzla görüşün.

Mide Kanserinin Belirtileri Nedir?

Mide kanserinin erken evrelerinde belirtileri görülmeyebilir. Yavaş büyüyebilir ve tespit edilmesi zor olabilir. Çoğu zaman mide kanseri ileri evrelerine gelene kadar teşhis edilmez.

Mide kanserinin en yaygın belirtileri bunları içerir:

 • hazımsızlık veya mide yanması (dispepsi olarak ta bilinir), özellikle kötüleşiyorsa
 • zor veya ağrılı yutma veya yutarken boğulma hissi –buna disfaji denir
 • az miktarda yedikten sonra bile tokluk veya şişkinlik hissi
 • iştahsızlık
 • mide bulantısı
 • kanlı veye kansız kusmak
 • siyah veya kanlı dışkı
 • karnın üst tarafında, özellikle yemek yerken, acı
 • sıvı birikmesi nedeniyle karında şişkinlik
 • ani kilo kaybı
 • alışılmadık yorgunluk
 • anemi

Bu belirtilere neden olabilecek mide kanseri dışında başka hastalıklar da vardır. Eğer bu belirtilerden herhangi birini deneyimlerseniz bunlar hakkında bir doktorla görüşmeniz önemlidir.

Mide kanseri teşhisi nasıl konulur?

Mide kanseri belirtilerini araştırmak ve bir teşhisi doğrulamak için testler yapılır. Bu testlerden daha yaygın olanlarından bazıları şunlardır:

 • fizik muayene
 • kan tahlili
 • kan olup olmadığını kontrol etmek için dışkı testi
 • midenin içinin ve üst sindirim sisteminin diğer bölümlerinin bir endoskop (ucunda ışık bulunan ince bir tüp) kullanılarak incelenmesi – buna gastroskopi de denebilir
 • mikroskop altında incelenmek üzere mide duvarından bir doku örneği (biyopsi) alınması. Biyopsi genellikle bir endoskopi sırasında alınır ve endoskopik ultrason veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile yönlendirilebilir. Doku örneği, HER2 proteininde, PD-L1 proteininde veya mikrosatellit instabilitesi (MSI) denilen bir belirteçte değişiklik olup olmadığını görmek için kontrol edilebilir - bu işleme moleküler test denir ve doktorunuzun hedefe yönelik tedavi veya immünoterapi  ilaçlarının size uygun olup olmayacağını anlamasını sağlayabilir.

Evreleme

Mide kanseri teşhisi konulursa hastalığın evresini ve vücudun başka bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için daha fazla test yaptırmanız gerekebilir. Bu testler şunları içerebilir:

 • endoskopik ultrason, BT taramaları, pozitron emisyon tomografisi (PET-) BT taramaları veya manyetik rezonans görüntüleme (Emar-MR) gibi görüntüleme testleri
 • laparoskopi denilen bir tür ameliyat (‘anahtar deliği’ ameliyatı olarak da bilinir).

Hastalığın evresini bilmek tıbbi ekibinizin sizin için en iyi tedavi yöntemini planlamasına yardımcı olur.

Mide kanseri genellikle TNM (tümör, nod, metastaz) sistemi kullanılarak evrelendirilir. Tümörün boyutuna, lenf nodlarının etkilenip etkilenmediğine ve kanserin yayılıp yayılmadığına sayılar (veya puanlar) verilir. Yüksek puanlar, kanserin daha ilerlemiş olduğu anlamına gelir. Bu puanlar kanserin evresini belirlemek için birleştirilir.

Mide kanseri, mide duvarındaki kalınlığına ve yakınlardaki lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılıp yayılmadığına bağlı olarak 4 evreye ayrılır:

 • Evre 1 ya da erken evre mide kanseri, tümörler sadece midenin iç tabakasında olduğundadır.  
 • Evre 2–3 ya da lokal ileri mide kanseri, tümörler mide duvarının katmanlarının daha derinine ve yakındaki lenf nodlarına yayıldığındadır.
 • Evre 4 ya da ileri veya metastatik mide kanseri, tümörler mide duvarını aşıp yakındaki lenf nodlarına veya vücudun yakın bölgelerine ya da uzak lenf nodlarına veya vücudun uzak bölgelerine yayıldığındadır. 

Tedavi Yöntemleri

Kanserli insanların tedavisi ve bakımı genellikle multidisipliner ekip denilen hem medikal hem de müttefik sağlık bilimlerinden sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılır.

Mide kanserinin tedavisi şunlara bağlıdır:

 • hastalığın evresi
 • semptomların şiddeti
 • istek ve tercihleriniz
 • genel sağlığınız

Tedavi şunları içerebilir:

Cerrahi tedavi

Ameliyat genellikle mide kanseri olan hastaların (özellikle kanser 1, 2 veya 3.evredeyse) birçoğu için en iyi seçenektir.

Mide kanserini tedavi etmek için birçok ameliyat türü vardır. Olacağınız ameliyatın türü midede kanserin konumuna, kanserin yayılıp yayılmadığına, yaşınıza, tıbbi geçmişinize, beslenme ihtiyaçlarınıza ve genel sağlığınıza bağlıdır.

Endoskopik rezeksiyon

Kanser çok erken evrelerdeyse, bir cerrah onu bir endoskop kullanarak çıkarmayı başarabilir. Buna endoskopik rezeksiyon denir. Endoskopik mukozal rezeksiyon ve endoskopik submukozal diseksiyon endoskopik rezeksiyonun 2 türüdür.

Bu tedavi için herhangi bir kesi (kesik) gerekmez, bu nedenle genellikle sadece bir gece hastanede kalmanız gerekir.

Gastrektomi

Midenin tamamının veya bir kısmının alınması için yapılan ameliyata gastrektomi denir. Cerrah, kanserin nüksetme (tekrarlama) riskini azaltmak için tümörün mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının yanı sıra bazı sağlıklı doku ve lenf nodlarını çıkaracaktır. Lenf nodları içlerinde herhangi bir kanser hücresi olup olmadığını görmek için bir patoloğa gönderilecektir.

Tümörün boyutuna bağlı olarak gastrektominin yapılabileceği 2 yol vardır:

 • laparotomi (açık ameliyat) – karnın üst kısmına uzun bir kesi yapılır
 • laparoskopik ameliyat ( ‘anahtar deliği’ ameliyatı)-karında birkaç küçük kesi yapılır ve cerrahı yönlendirmek için bir laparoskop kullanılır.

Kanserin konumuna bağlı olan 2 tip gastrektomi vardır:

 • parsiyel gastrektomi-midenin sadece bir kısmı alınır. Kanser midenin alt kısmındaysa uygulanır; yakındaki yağ dokusu ve lenf nodları da alınırken midenin üstü ve yemek borusu genellikle yerinde bırakılır.
 • total gastrektomi-midenin tamamı alınır. Kanser midenin üstünde veya ortasındaysa uygulanır; yakındaki yağ dokusu, lenf nodları ve (gerekirse) yakındaki organların parçaları da çıkarılır. Cerrah yemek borusunu ince bağırsağa bağlar ve ince bağırsağın bir kısmı mide görevi görür.

Eğer tümör ameliyat ile tamamen çıkarılamıyorsa ama mideyi tıkıyorsa, şunlara ihtiyacınız olabilir:

 • endoluminal stent yerleştirme – ince, esnek bir tüp olan bir stent, açık kalmalarına yardımcı olmak için yemek borusu gibi geçitlere yerleştirilir.
 • endoluminal lazer tedavisi –kanser hüccrelerini yakmak için lazer takılı bir endoskop kullanılır.
 • Gastrojejunostomi veya gastrik bypass – tıkanıklığı baypas etmek için mide ince bağırsağın bir kısmına bağlanır.

Beslenme tüpü

Mide ameliyatından önce veya sonra, ihtiyacınız olan besinleri almanıza yardımcı olması için ince bağırsağınıza yerleştirilen bir beslenme tüpüne ihtiyacınız olabilir. Besleme tüpü bir burun deliğinden (nazojejunal tüp denir) veya karın derisinden (jejunostomi denir) yerleştirilebilir.

Normal olarak yiyip içebilecek duruma gelene kadar beslenme tüpü takılı kalacaktır.

Kemoterapi

Ameliyatla birlikte bazı insanlar kemoterapi görebilir. Mide kanserinde kemoterapi ameliyattan önce veya sonra, ya da ileri evre mide kanserini kontrol etmek için kullanılabilir.

Radyoterapi

Mide kanseri tedavisi için radyoterapi acı, yutma güçlüğü veya kanama semptomplarını kontrol altına almak için kullanılır. Ameliyattan önce ya da sonra veya ameliyat seçeneği olmadığında kemoterapi ile kombinasyon halinde (kemoradyasyon denir) de kullanılabilir.

Hedefe yönelik tedavi

Hedefe yönelik tedavi normal hücrelere zarar vermeden yalnızca kanser hücrelerine saldırmak için tasarlanmış ilaçlar ile yapılan tedavidir. Bu tür ilaçlar kanser hücrelerinin büyümesi, bölünmesi, kendilerini onarması veya başka hücrelerle etkileşime geçmesini etkiler.

Bazı mide kanserleri HER2-pozitiftir, yani anormal derecede yüksek HER2 proteini seviyeleri vardır (bu protein kanser hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olur). HER2-pozitif mide kanserlerinin hedefe yönelik tedavisi için kullanılan bir ilaç trastuzumab'dır. Bu ilaç, HER2-pozitif kanser hücrelerini yok eder veya büyümesini yavaşlatır. Trastuzumab diğer kemoterapiler ile birlikte verilir.

Başka bir hedefe yönelik tedavi ilacı ramucirumab’dır. Bu ilaç tümöre giden kan akışını azaltıp tümörün büyümesini yavaşlatır veya durdurur.

İmmünoterapi  bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırmaya uyarmak için ilaçlar kullanan bir hedefe yönelik tedavi türüdür. İmmün kontrol noktası inhibitörleri bir immünoterapi türüdür. Bağışıklık sistemi hücrelerinde bu hücrelerin vücuttaki başka hücrelere saldırmasını durduran proteinleri bloke ederler. Bu bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı tepkisini artırmaya yardımcı olabilir.

Kontrol noktası inhibitörleri, kemoterapi ile birlikte, yüksek düzeyde PD-L1 proteini görülen ilerlemiş mide kanseri olan kişiler için ilk tedavi olarak kullanılır. Kontrol noktası inhibitörleri, kemoterapi işe yaramadığında veya tümörde yüksek düzeyde MSI belirteci olduğunda da kullanılabilir.

Tedavi sonrası takip

Tedaviden sonra fizik muayene, kan testleri, taramalar ya da gerekirse endoskopi için doktorunuzla düzenli görüşebilirsiniz. Bunlar durumunuzun değişip değişmediğini ve kanserin geri dönüp dönmediğini gösterir. Eğer randevularınızın arasında herhangi bir belirti görürseniz doktorunuza bildirmelisiniz.

Tekrarlayan kanser

Mide kanseri tedavi sonrasında geri dönebilir (nüks edebilir). Eğer mide kanseri nüks ettiyse göreceğiniz tedavi  kanserin tipine, nereye yayıldığına, daha önce gördüğünüz tedavilere ve genel sağlığınıza bağlı olacaktır. Tekrarlayan mide kanseri için tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyasyon tedavisi veya ameliyat bulunur. Bazı insanlar semptomları hafifletmek için (palyatif bakım denilen) radyoterapi, kemoterapi veya başka ilaç tedavileri içerebilen tedaviler görür.

E-Bültenimize Kaydolun