Geri dönün

Baş ve Boyun Kanseri

Menü yükleniyor...

Baş ve Boyun Kanseri Nedir?

Baş ve boyun kanseri, baş veya boyundaki anormal hücrelerin kontrolden çıkarak büyümesiyle oluşur.

Kanser tıbbında baş ve boyun bölgesine aşağıdakiler dahildir:

 • dudaklar, dil ve diş etleri dahil olmak üzere ağız
 • boğaz (yutak olarak da adlandırılır)
 • ses kutusu (larenks olarak da adlandırılır)
 • burun boşluğu (burnun arkasındaki alan) ve sinüsler dahil olmak üzere burun
 • ağız tabanında ve alt çene yakınında bulunan tükürük bezleri
 • baş ve boyun derisi
 • baş ve boyundaki lenf düğümleri

Aynı bölgeye dahil olmayanlar ise şunlardır:

 • beyin
 • gözler
 • tiroid (boynun ön tarafında hormon üreten bir bez)
 • yemek borusu (yemek borusu da denir)
 • trakea (nefes borusu da denir)
 • baş ve boyun kemikleri ve kasları.

Baş ve Boyun Kanseri Türleri

Baş ve boyun kanserlerinin 3 ana tipi vardır. Bunlar, kanserin geliştiği ilk hücre tipine göre adlandırılır:

 • Mukozal skuamöz hücre karsinomları, ağız, burun ve boğazın skuamöz hücrelerinde veya nemli astarında başlar. Baş ve boyun kanserlerinin çoğu skuamöz hücreli karsinomlardır.
 • Adenokarsinomlar baş ve boyun bölgesindeki bezsi (glandüler) hücrelerde başlar.
 • Kutanöz karsinomlar baş ve boyun bölgesindeki deride başlar.

Baş ve boyun kanserleri, baş veya boyunda başladıkları bölgeye göre sınıflandırılırlar:

 • Ağız (oral kavite) - dudakları, diş etlerini, yanakların ve dudakların astarını, dilin ön tarafının üçte ikisini, dilin altındaki ağzın tabanını, ağzın tavanını (sert damak) ve yirmilik dişlerin arkasındaki küçük alanı içerir.
 • Yutak (farenks) - burnun arkasından trakeaya (nefes borusu) ve yemek borusuna (yemek borusu) giden boru. Nazofarenks (yutağın üst kısmı, burnun arkasında), orofarinks (yutağın orta kısmı, ağzın arkasındaki yumuşak damak, dilin tabanı ve bademcikler) ve hipofarinks ( farenksin alt kısmı)
 • Gırtlak (larenks) – ses tellerini ve epiglotu (gıdanın trakeaya girmesini önleyen bir doku parçası) içerir
 • Burun (burun boşluğu) - burnun arkasındaki boşluk; paranazal sinüsleri de (burundaki küçük, hava dolu boşluklar) içerir
 • Tükürük bezleri - ana tükürük bezleri kulakların önünde, alt çenenin altında ve dilin altında bulunur. Bununla birlikte, çoğu tükürük bezi tümörü iyi huylu olup diğer dokulara yayılmaz.

Primeri bilinmeyen (veya gizli) metastatik skuamöz boyun kanseri olarak adlandırılan baş ve boyun kanserinin bir türü, başın ve boynun diğer bölgelerinde herhangi bir kanser belirtisi olmaksızın boyundaki lenf düğümlerinde kanserli skuamöz hücrelerde bulunduğunda ortaya çıkar. Bu, doktorların kanserin vücudun neresinde başladığından emin olmadığı anlamına gelir.

Baş boyun kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Bir risk faktörü, kişinin kanser gibi bir durumu kesinleştirme olasılığını artıran herhangi bir faktördür. Yaşam tarzı veya çevresel risk faktörleri gibi bazı risk faktörleri değişebilir. Kalıtsal veya aileden birinin kanser olup olmadığı gibi diğer faktörler değişemez.

Bir veya daha fazla risk faktörüne sahip olmak, kansere yakalanacağınız anlamına gelmez. Çoğu insan en az bir risk faktörüne sahip olup kansere asla yakalanmazken, kanserli olanların bilinen hiçbir risk faktörü olmayabilir. Kanserli bir kişide bir risk faktörü olsa bile, bu risk faktörünün hastalığın gelişimine ne kadar katkıda bulunduğunu bilmek genellikle zordur.

Farklı baş ve boyun kanseri türlerinin farklı risk faktörleri vardır. Baş ve boyun kanseri gelişme riskini arttıran faktörler şunlardır:

 • Sigara içmek veya tütün çiğnemek - ancak bu, tükürük bezi kanseri için bir risk faktörü değildir
 • Alkol almak - ki bu da tükürük bezi kanseri için bir risk faktörü değildir
 • 40 yaşının üzerinde olmak
 • Özellikle bademcikleri ve dilin tabanını içeren kanserler için bazı insan papilloma virüsü türleri (HPV16 ve HPV18 alt türleri) ile enfekte olmak
 • Nazofarenjal kanser için Epstein-Barr virüsü (glandüler ateşe neden olan virüs) ile enfekte olmak
 • Ağız kanseri için ağızda gitmeyen yaralar veya kırmızı veya beyaz lekeler olması
 • Ağız ve yutak kanserleri için yetersiz beslenme
 • Arofarenjal ve larenjal kanserler için fazla kilolu veya obez olmak
 • Gırtlak ve hipofarenjal kanserler ve paranazal sinüsler ve burun boşluğu kanseri için belirli toz türlerine (tahta tozu ve asbest lifleri dahil) ve işyeri kimyasallarına maruz kalmak
 • Tükürük bezi kanseri için baş ve boyunda radyasyona (radyasyon tedavisi dahil) maruz kalma, ağız kanserleri için ağız hijyeninin kötü olması
 • Nazofarenks kanseri için çocukluk döneminde belirli korunmuş veya tuzlanmış gıda tüketmek
 • Dudak kanseri için çok fazla güneşe maruz kalmak
 • Ağız kanserleri için betel sterlin, areca fındık, paan veya gutka çiğnemek
 • Irksal geçmiş – Aborjin ve Torres Strait Adası innsalarının baş ve boyun kanseri geliştirme olasılığı diğer Avustralyalılara göre daha yüksektir. Asya kökenli insanlar nazofarenjalkanser için daha yüksek risk taşırken, Asyalı olmayan insanlar gırtlak ve hipofarenks kanseri için daha yüksek risk altındadır.
 • Oral, faringeal ve laringeal kanserler için Fanconi anemisi, Li-Fraumeni sendromu ve diskeratoz konjenita dahil olmak üzere belirli genetik koşullara sahip olanlar.
 • Zayıf bağışıklık sistemine sahip olmak.

Baş ve boyun kanseri riskiniz konusunda endişeleriniz varsa, lütfen doktorunuza görünün.

Baş Boyun Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Baş boyun kanserleri erken evrelerinde belirti vermeyebilir. Baş ve boyun kanserlerinin en yaygın semptomu, boyundaki şişmiş bir lenf düğümünün neden olduğu yumrudur. Kanserin bağlı olduğu yere bağlı olarak başka birçok semptom olabilir.

Sadece baş ve boyun kanseri değil, birçok durum bu semptomlara neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzla konuşmalısınız.

Ağız kanserleri

Ağız kanserinin en yaygın belirtileri şunlardır:

 • ağızda veya çenede geçmeyen yaralar, şişlikler veya ağrılar
 • dudaklarda, ağızda veya yanakta bir yumru veya kalınlaşma
 • ağızda olağandışı kanama veya uyuşma
 • diş etlerinde, dilde, bademciklerde veya ağız astarında kırmızı veya beyaz lekeler
 • boğaz ağrısı veya boğazda bir şeyin takılıp gitmediği hissi
 • yiyecekleri çiğnemede veya yutmada veya dili veya çeneyi hareket ettirmede zorluk
 • ağrılı yutma
 • ağız kokusu
 • gevşek dişler veya dişlerin etrafında ağrı
 • kilo kaybı
 • konuşmadaki değişiklikler
 • kulak ağrısı.

Boğaz kanserleri

Boğaz kanserlerinin en yaygın belirtileri şunlardır:

 • Geçmeyen boğaz ağrısı veya öksürük
 • Boyun çevresinde donuk ağrı
 • Kanlı mukus öksürmek
 • Yutma veya ağzı geniş açma zorluğu
 • Ağız kokusu
 • Kilo kaybı
 • Düzgün nefes alamıyormuş gibi hissetmek
 • Tıkalı burun
 • Seste değişiklikler veya ses kısıklığı
 • Kulak ağrısı, kulakta çınlama, bir kulakta dolgunluk hissi veya işitme kaybı
 • Soğuk algınlığından kaynaklanmayan ve tekrarlayan kulak enfeksiyonları
 • Yüzde uyuşma
 • Baş ağrısı

Gırtlak kanserleri

Gırtlak kanserlerinin en yaygın belirtileri şunlardır:

 • Sesinizin tonunda gitmeyen bir değişikliğin boğukluğu
 • İyileşmeyen bir boğaz ağrısı
 • Yutma güçlüğü veya ağrılı yutma
 • Sürekli öksürük
 • Nefes almada zorluk
 • Kilo kaybı
 • Kulak ağrısı

Burun kanserleri

Burun kanserlerinin en yaygın belirtileri şunlardır:

 • düzgün koku alamamak
 • geçmeyen burun veya kulak tıkanıklığı
 • sık burun kanaması
 • boğazda veya burnun arkasında çok miktarda mukus
 • sık baş ağrısı veya sinüs basıncı
 • yutma güçlüğü
 • gevşek veya ağrılı üst dişler
 • yüz, burun veya ağız üzerinde veya içinde yumru
 • uyuşmuş yüz, üst dudak veya ağız
 • ağzı açmakta sorun
 • kulaklarda basınç veya ağrı
 • şişkin veya sulu bir göz
 • gözlerin üstünde veya altında ağrı
 • çift görme veya görme kaybı.

Tükürük bezi kanserleri

Tükürük bezi kanserlerinin en yaygın belirtileri şunlardır:

 • kulak, çene veya dudak yakınında veya ağız içinde şişlik veya yumru
 • kulakta, çenede, boyunda veya ağızda geçmeyen ağrı
 • yüzün veya boynun sol ve sağ taraflarının farklı görünmesi
 • yüzün bir tarafında sarkma, uyuşma veya zayıflık
 • ağzı geniş bir şekilde açmada sorun
 • yutma güçlüğü
 • kulaktan sıvı akıntısı.

Baş boyun kanseri nasıl teşhis edilir?

Baş ve boyun kanseri semptomlarını incelemek ve teşhisi doğrulamak için testler yapılır. Diş hekimleri ağız kanseri belirtilerini aramak için de eğitilirler.

Doktorunuz veya diş hekiminiz bazı genel testler yapabilir. Daha fazla teste ihtiyacınız varsa, sizi bir uzmana yönlendireceklerdir. Bu testler şunları içerebilir:

 • tıbbi geçmiş ve ağız, boğaz, boyun, kulak veya gözlerin fiziki muayenesi
 • endoskopi; burun ve boğazdaki anormal bölgeleri aramak için ucunda ışık ve kamera bulunan ince bir hortumun burundan sokulmasıdır. Buna nasendoskopi veya esnek laringoskopi de denilebilir.
 • boğazı açık tutmak için ağızdan bir laringoskopun (çelik bir cerrahi alet) sokulduğu  ve boğazı ve ses kutusunu incelemek için bir mikroskobun kullanıldığı mikro-laringoskopi
 • görüntüleme testleri – örneğin, ultrason, X-ışını, bilgisayarlı tomografi (CT) taraması, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya pozitron emisyon tomografisi (PET)-CT taraması
 • küçük bir doku örneğinin alındığı (endoskopi veya mikro-laringoskopi sırasında olabilir) ve mikroskop altında kanser hücrelerini aramak için bir patoloğa gönderildiği biyopsi. İnce iğne biyopsisi veya çekirdek biyopsisi olarak adlandırılan bir iğneyle de biyopsi yapılabilir
 • kan sayımlarını, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını ve Epstein-Barr virüsü belirteçlerini kontrol etmek için kan testi.

Evreleme

Baş ve boyun kanseri teşhisi konulursa, hastalığın evresini ve kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için daha fazla test yaptırmanız gerekebilir. Hastalığın evresini bilmek, tıbbi ekibinizin sizin için en iyi tedaviyi planlamasına yardımcı olur.

Baş ve boyun kanserleri genellikle TNM (tümör, düğüm, metastaz) sistemi kullanılarak evrelendirilir. Tümörün boyutuna, lenf düğümlerinin etkilenip etkilenmediğine ve kanserin yayılıp yayılmadığına sayılar (veya puanlar) verilir. Yüksek puanlar, kanserin daha ilerlemiş olduğu anlamına gelir. Bu puanlar, kanserin genel evresini hesaplamak için birleştirilir.

Her bir kanser türünün evrelenmesinde küçük farklılıklar olabilir. Ayrıca, orofarinks (boğazın orta kısmı ve ağzın arkası) kanserleri, HPV ile bağlantılı olup olmamalarına bağlı olarak farklı şekilde evrelendirilir. Genel olarak baş boyun kanserleri, tümörün boyutuna ve diğer organlara yayılıp yayılmadığına bağlı olarak 4 evreye sahiptir:

 • Evre I ve II veya erken baş ve boyun kanseri, kanserin küçük olduğu ve yayılmamış olduğu yerdir
 • Aşama III ve IV veya ilerlemiş baş ve boyun kanseri, kanserin daha büyük olduğu ve yakındaki doku veya lenf düğümlerine (lokal olarak ilerlemiş kanser) veya vücudun diğer bölgelerine (metastatik kanser) yayıldığı yerdir
 • Primeri bilinmeyen metastatik skuamöz boyun kanseri için standart bir evreleme sistemi kullanılmamaktadır

Tedavi seçenekleri

Kanserli kişilerin tedavisi ve bakımı, genellikle multidisipliner ekip olarak adlandırılan, hem tıbbi hem de yardımcı sağlık olmak üzere sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından sağlanır.

Baş ve boyun kanseri tedavisi şunlara bağlıdır:

 • kanser türü
 • hastalığın evresi
 • kanserin yeri
 • semptomların şiddeti
 • genel sağlığınız ve kişisel tercihleriniz

Tedavilerden bazıları aşağıdadır.

Ameliyat

Cerrahi, baş ve boyun kanserinin tüm evreleri için yaygın bir tedavi yöntemidir. Yaptıracağınız ameliyatın türü, kanserin nerede olduğuna, kanserin ne kadar büyük olduğuna, kanserin yayılıp yayılmadığına, yaşınıza, tıbbi geçmişinize ve genel sağlık durumunuza bağlıdır.

Cerrah, kanseri çıkarırken geride kanser hücresi kalmadığından emin olmak için çevredeki sağlıklı dokuyu da çıkaracaktır. Boynunuzdaki bazı lenf düğümleri de çıkarılabilir, buna boyun diseksiyonu veya lenfadenektomi denir. Bu, genellikle geçici olan, boynunuzu gergin ve uyuşmuş hissettiren bir miktar sinir hasarına neden olabilir ve omzunuzda ağrı ve sertlik hissedebilirsiniz. Ayrıca boyun, yüz ve boğazda geçici veya kalıcı olabilen lenfödem adı verilen şişmeye neden olabilir.

Baş ve boyun kanserleri için sahip olabileceğiniz farklı ameliyat türlerine dahil olanlar:

 • kanserleri çıkarmak için baş ve boyun derisinde kesiklerin yapıldığı açık cerrahi - üst ve alt çenenin veya kafatasının bir kısmının çıkarılması, ardından yeniden birleştirilmesi veya yeniden yapılandırılması (rekonstrüktif veya plastik cerrahi yoluyla) gerekebilir.
 • kanserleri görmek ve çıkarmak için ucunda ışık ve kamera bulunan bir aletin burun veya ağızdan sokulduğu endoskopik cerrahi - genellikle burun ve sinüslerdeki kanserler için kullanılır
 • kanserleri çıkarmak için ağızdan lazer takılı bir mikroskobun kullanıldığı transoral lazer mikrocerrahisi (TLM) - bu genellikle gırtlaktaki ve alt boğazdaki kanserler için kullanılır
 • Ağız yoluyla kanserlere ulaşmak için 3D teleskop ve bağlı aletlerle robotik kolların kullanıldığı transoral robotik cerrahi (TRS) - bu genellikle orofarinksteki kanserler için kullanılır.

Ameliyattan sonra kemikleri veya dokuları yeniden inşa etmek için rekonstrüktif veya plastik cerrahi gerekebilir. Başka bir olasılık, yüz veya ağzın etkilenen kısmının işlevini ve görünümünü eski haline getirmek için bir protez cihazının kullanılmasıdır.

Ameliyattan sonra ağzınız veya boğazınız şiştiği için nefes almakta güçlük çekiyorsanız, boynunuzun alt kısmındaki küçük bir kesikten nefes borunuza bir tüp takılmış olabilir. Buna trakeostomi denir. Tüp genellikle ameliyattan 1 hafta sonra çıkarılır.

Ağız kanseri ameliyatı

Küçük kanserler, kanserin nerede olduğuna bağlı olarak dilin, ağzın veya dudağın bir kısmı alınarak tedavi edilebilir. Daha büyük kanserlerin çıkarılması, çiğnemeye, yutmaya veya konuşmaya devam edebilmeniz için rekonstrüktif cerrahi gerektirebilir.

Farklı ağız cerrahisi türleri şunları içerir:

 • dilin bir kısmını veya tamamını çıkaran glossektomi
 • alt çenenin bir kısmını veya tamamını çıkaran mandibulektomi (mandibula)
 • üst çenenin (maksilla) bir kısmını veya tamamını çıkaran maksillektomi.

Boğaz kanseri ameliyatı

Birçok orofaringeal ve hipofaringeal kanser cerrahi ile tedavi edilir. Küçük kanserler minimal invaziv cerrahi ile tedavi edilebilir, bazen bunu kemoterapi ile birlikte veya kemoterapi olmadan radyasyon tedavisi takip eder. Büyük veya ilerlemiş kanserler genellikle boyunda bir kesi yoluyla açık cerrahi ile tedavi edilir, bunu sıklıkla radyasyon tedavisi ve bazen de kemoterapi takip eder.

Farklı farenjal (boğaz) cerrahisi türleri şunları içerir:

 • orofarenksin bir kısmını (boğazın ağzın arkasındaki kısmı) çıkaran orofarenks ektomi
 • hipofarinksin bir kısmını (boğazın alt kısmı) çıkaran hipofarinks ektomi
 • gırtlağın tamamını ve farenksin (boğaz) çoğunu çıkaran laringofaringektomi.

Nazofaringeal kanserler yerleşimleri nedeniyle ameliyat edilmesi zordur, bu nedenle genellikle ameliyatla tedavi edilmezler.

Gırtlak kanseri ameliyatı

Gırtlak kanserleri için sahip olduğunuz ameliyatın türü

Sadece ses tellerinin yüzeyinde bulunan kanserlerde ses teli sıyırma denilen ses tellerindeki dokunun üst tabakaları ve kanser sıyrılabilir - çoğu insan bu ameliyattan sonra normal konuşabilir

Erken evre kanserler için, kısmi larenjektomi adı verilen, gırtlağın bir kısmını aldırabilirsiniz - sesiniz birkaç ay etkilenebilir veya kalıcı olarak değişebilir

İlerlemiş kanserler için, total larenjektomi adı verilen larenjlerin hepsini çıkarmak için açık ameliyat olmanız gerekebilir - nefes borusundaki bir açıklıktan (larenjektomi stoması adı verilir) nefes almanız gerekecek ve sesiniz kalıcı olarak değişecektir. Size farklı bir şekilde konuşmayı öğretmek için konuşma terapisine ihtiyacınız olacak.

Total larenjektomi sırasında, tiroid bezinizin bir kısmının veya tamamının çıkarılması da gerekebilir (tiroidektomi olarak adlandırılır). Böyle bir durumda, hayatınızın geri kalanında her gün tiroid hormonu replasman tabletleri almanız gerekebilir.

Burun veya paranazal sinüs kanseri ameliyatı

Nazal (burun) veya paranazal sinüs kanseri için yapılan ameliyatın türü, tümörün nerede olduğuna ve hangi sinüslerin etkilendiğine bağlıdır. Nazal ve sinüs kanseri için farklı ameliyat türleri şunları içerir:

 • üst çenenin (maksilla) bir kısmını veya tamamını çıkaran ve üst dişleri, göz yuvasının bir kısmını ve/veya burun boşluğunu da içerebilen maksillektomi
 • burun boşluğunun ve sinüslerin bir kısmını çıkaran kafatası tabanı ameliyatı (veya kraniyofasiyal rezeksiyon)
 • göz yuvası çevresindeki dokunun bir kısmını da içerebilecek şekilde gözleri çıkaran yörüngesel ekzenterasyon
 • burnun bir kısmını veya tamamını çıkaran rinektomi.

Bu ameliyatlardan sonra sıklıkla rekonstrüktif cerrahiye ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca koku alma duyunuzu da kaybedebilirsiniz ve tat alma duyunuz da etkilenebilir.

Tükürük bezi kanseri ameliyatı

Tükürük bezi kanseri en çok parotis bezlerinde (kulakların önündeki bezler) bulunur. Parotis bezi kanseri, parotidektomi adı verilen parotis bezinin bir kısmının veya tamamının çıkarılmasıyla tedavi edilebilir.

Yüz siniri ameliyat sırasında hasar görebilir veya kesilebilir, bu da gülümseme, kaşlarını çatma veya gözlerinizi kapatma yeteneğinizi etkiler (yüz felci denir). Hasarlı bir sinir genellikle birkaç ay içinde iyileşir. Siniriniz kesilirse, vücudun başka bir yerinden bir sinirle değiştirilmesi (sinir grefti olarak adlandırılır) gerekebilir.

Kanser, alt çenenin altındaki (submandibular bez) veya dilin altındaki (dil altı bezi) bir bezde ise, bez ve çevresindeki bazı dokular alınacaktır. Bu ayrıca dili ve yüzün alt kısmını kontrol eden sinirlerin yanı sıra duyu ve tat alma duyularına da zarar verebilir.

Primeri bilinmeyen metastatik skuamöz boyun kanseri cerrahisi

Primeri bilinmeyen metastatik skuamöz boyun kanseri cerrahisi şunları içerebilir:

 • Bademcikleri çıkarmak için tonsillektomi- bu aynı zamanda kanser türünü teşhis etmeye yardımcı olmak için de yapılabilir.
 • Genişlemiş lenf düğümünü ve çevredeki lenf düğümlerini çıkarmak için boyun diseksiyonu- boynun bir veya her iki tarafından çene kemiği ile köprücük kemiği arasındaki dokuların (sinirler ve muhtemelen kaslar dahil) çıkarılmasına radikal boyun diseksiyonu denir ve sonrasında fizyoterapi gerekebilir.

Radyasyon tedavisi

Ameliyatla birlikte, bazı insanlar radyasyon tedavisi görebilir.

Farenjal ve larenjal kanserler için radyasyon tedavisi asıl tedavi olacaktır. Radyasyon tedavisi ayrıca küçük ağız ve burun boşluğu tümörleri veya ameliyatla tedavi edilemeyen ağız boşluğu, burun boşluğu veya tükürük bezi kanserleri için asıl tedavi olabilir. Radyasyon tedavisinin etkisini artırmak için kemoterapi (kemoradyasyon adı verilir) ile aynı anda verilebilir. Primeri bilinmeyen metastatik skuamöz boyun kanseri için, kanserden etkilenen lenf düğümlerini tedavi etmek için radyasyon tedavisi kullanılabilir.

Radyasyon tedavisi ayrıca tümörü küçültmek için ameliyattan önce ve/veya ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek ve kanserin nüksetme riskini azaltmak için kullanılabilir. İlerlemiş kanser semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi çoğunlukla radyasyon tedavisiyle (kemoradyasyon olarak adlandırılır) aynı anda verilir. Bazı durumlarda, hem radyasyon tedavisi öncesinde hem de sırasında verilebilir. Nazofarenks kanseri olan kişilerde radyasyon tedavisi veya kemoradyoterapi tamamlandıktan sonra kemoterapi de verilebilir.

Kemoterapi, cerrahi veya radyasyon tedavisinden önce tümörü küçültmek için kullanılabilir. Ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek ve kanserin geri gelme riskini azaltmak için de kullanılabilir. Kemoterapi, ilerlemiş kanserin semptomlarını hafifletmek için de kullanılabilir.

Kemoterapi genellikle tükürük bezi kanserlerini tedavi etmek için kullanılmaz.

Kanser türüne hedefli tedavi

Kanser türüne hedefli tedavi normal hücrelere zarar vermeden özellikle kanser hücrelerine saldırmak için tasarlanmış ilaçlarla yapılan tedaviyi ifade eder. Bu tür ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesini, bölünmesini, kendilerini onarmasını veya diğer hücrelerle etkileşimini etkiler. Genellikle radyasyon tedavisi gibi diğer tedavilerle birlikte verilirler.

Cetuximab, baş ve boyun kanserlerini tedavi etmek için bazen kullanılan hedefe yönelik bir ilaçtır. Kanser hücrelerinin yüzeyindeki bir proteine bağlanarak büyümelerini ve bölünmelerini durduran monoklonal bir antikordur. Cetuximab bazen insanlar kemoterapi alamadığında veya ilerlemiş kanser için kullanılır.

İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırması için uyarmak için ilaçları kullanan bir tür hedefe yönelik tedavidir. Bağışık kontrol noktası inhibitörleri bir tür immünoterapidir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin vücuttaki diğer hücrelere saldırmasını engelleyen proteinlerini bloke ederler. Bu, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı tepkisini artırmaya yardımcı olabilir.

Nivolumab, bazı ilerlemiş baş ve boyun kanserlerini tedavi etmek için kullanılan bir kontrol noktası inhibitörüdür.

Tedaviden sonra besleme tüpü

Ameliyattan veya radyasyon tedavisinden sonra yemek yeme ve yutkunma sorunu yaşıyorsanız, iyileşirken ihtiyacınız olan besinleri alabilmeniz için bir beslenme tüpü taktırabilirsiniz.

Besleme tüpüne tedaviden sonraki ilk birkaç gün veya hafta boyunca ihtiyacınız olacaksa, tüp burun deliğinden boğazınızdan aşağı ve midenize konulacaktır. Buna nazogastrik (veya NG) tüp denir. Besleme tüpüne daha uzun süre ihtiyacınız olacaksa, karnınızdaki bir açıklıktan doğrudan mideye girecektir. Buna gastrostomi tüpü denir.

Tedavinin devamı

Tedaviden sonra, başınızın ve boynunuzun takip muayeneleri için uygun uzmanlar tarafından düzenli ziyaretlere ihtiyacınız olacaktır. Bunlar, kanseri teşhis etmek veya kanserin evresini bulmak için kullanılan testlerden bazılarını içerebilir.

Radyasyon tedavisi gördüyseniz, tiroid bezinizin çalışma şeklini etkileyebilir. Tiroid fonksiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettirmeniz gerekebilir.

İlerlemiş Baş Ve Boyun Kanseri

İlerlemiş baş ve boyun kanserinin tedavisi cerrahi, kemoterapi ve/veya radyoterapiyi içerebilir. Bazı ilerlemiş baş ve boyun kanseri türleri ameliyatla tedavi edilemeyebilir. Bu kanserlerin tedavisi kemoterapi ve/veya radyoterapiyi içerebilir.

Çok ilerlemiş baş ve boyun kanseri için, kanserin büyümesini yavaşlatan ve semptomları hafifleten tedaviniz olabilir. Buna palyatif tedavi denir ve radyasyon tedavisi, kemoterapi veya diğer ilaç tedavilerini içerebilir.

Tekrarlayan kanser

Baş boyun kanseri tedaviden sonra tekrarlayabilir (geri gelebilir). Kanser baş veya boyunda tekrarlayabilir (yerel) veya vücudun başka bir yerinde (uzak) geri gelebilir.

Baş ve boyun kanseri nüksederse, tedaviniz kanserin türüne, yayıldığı yere, daha önce almış olduğunuz tedavilerin türüne ve genel sağlığınıza bağlı olacaktır. Tekrarlayan baş ve boyun kanseri için tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyasyon tedavisi, cerrahi ve hedefe yönelik tedavi yer alır.

E-Bültenimize Kaydolun