Geri dönün

Mesane Kanseri

Menü yükleniyor...

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri, mesane içindeki anormal hücreler kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde ortaya çıkar. Mesane alt karın bölgesinde bulunur. Gerektiğinde daha büyük veya daha küçük olmasını sağlayan kas duvarı olan içi boş bir organdır. Mesane, üretra yoluyla vücuttan salınana kadar idrarı depolar. Kanser hücreleri mesanenin astarının ötesine yayılmazsa, buna yüzeysel mesane kanseri denir. Bazen kanser hücreleri mesanenin kas duvarına veya diğer organlara ve lenf düğümlerine yayılabilir. Buna invaziv mesane kanseri denir.

Mesane Kanseri Türleri

3 Ana mesane kanseri türü vardır. Bunlar, kanserin ilk geliştiği hücre tipinden sonra adlandırılır.

• Ürotelyal karsinom (veya geçiş hücreli karsinom), mesane kanserinin% 80-90'ından fazlasını oluşturan en yaygın mesane kanseri türüdür1. Mesane duvarının iç tabakasındaki hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. Bu kanser türü bazen üreterlerde ve böbreklerde1 meydana gelir ve mesanenin kas duvarına veya vücudun diğer bölgelerine hareket edebilir2.

* Skuamöz hücreli karsinom, mesane kanserlerinin yaklaşık% 1-2'sini oluşturan bir sonraki en yaygın mesane kanseri türüdür. Mesaneyi (skuamöz hücreler) kaplayan ince, düz hücrelerde başlar ve istilacı olma olasılığı daha yüksektir.1. Bu kanser türü, uzun süreli bir enfeksiyon veya tahrişten sonra gelişebilir2.

* Adenokarsinom, mesane kanserlerinin% 1'ini oluşturan nadir bir mesane kanseri türüdür. Mesaneyi kaplayan glandüler hücrelerde başlar ve istilacı olma olasılığı1.

Diğer nadir mesane kanseri türleri arasında sarkom, küçük hücreli karsinom, plazmasitoid karsinom ve mikropapiller karsinom1 bulunur.

Mesane kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörü, birinin kanser gibi belirli bir durumu geliştirme şansını artırmakla ilişkili herhangi bir faktördür. Yaşam tarzı veya çevresel risk faktörleri gibi bazı risk faktörleri değiştirilebilir. Yaş veya kalıtsal faktörler (ailede birinin kanser olup olmadığı) gibi diğerleri değiştirilemez.

Bir veya daha fazla risk faktörüne sahip olmak, kansere yakalanacağınız anlamına gelmez. Birçok insanda en az bir risk faktörü vardır, ancak asla kanser geliştirmezken, kanserli diğerlerinde bilinen hiçbir risk faktörü bulunmamış olabilir. Kanserli bir kişinin risk faktörü olsa bile, bu risk faktörünün hastalıklarının gelişimine ne kadar katkıda bulunduğunu bilmek genellikle zordur.

Mesane kanserinin nedenleri tam olarak anlaşılamamakla birlikte, hastalığa yakalanma riskini artırabilecek bir dizi faktör vardır.

Bu faktörler şunları içerir:

• sigara içmek - sigara içmek mesane kanseri için en önemli risk faktörüdür ve tüm mesane kanserlerinin yaklaşık yarısına neden olur1

* artan yaş2 - 60 yaş üstü kişilerde daha sık görülür3,1

* erkek olmak - mesane kanseri erkeklerde daha sık görülür1

* mesane enfeksiyonları, kronik idrar yolu enfeksiyonları ve tedavi edilmemiş mesane taşları öyküsü olmak2,3,4

* ailede mesane kanseri öyküsü2

* Costello sendromu,  fasiyo-kutanöz-iskelet sendromu, Cowden sendromu ve mesane kanserine bağlı bazı genlerdeki değişiklikleri içeren genetik faktörler2

* benzen türevleri gibi bazı boyalarda, boyalarda, metallerde ve petrol ürünlerinde 2 bulunan bazı kimyasallara maruz kalma

* cephanelik gibi belirli kimyasalların yüksek olduğu içme suyu

* pelvis veya alt karın bölgesindeki kanserler için radyasyon tedavisi tedavisine maruz kalma

* pioglitazon (diyabet tedavisinde kullanılır) ve kemoterapi ilacı siklofosfamid dahil olmak üzere bazı ilaçların kullanımı

* üriner kateterlerin uzun süre kullanılması

Bu risk faktörlerinden herhangi birine sahipseniz veya mesane kanseri riskinizden endişe ediyorsanız, lütfen doktorunuza görünün.

Mesane Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanserinin en sık görülen semptomları şunlardır:

  • idrarda kan (hematüri) veya idrar renginde ani bir değişiklik1 – hafif paslı ila parlak kırmızı
  • hemen idrara çıkma ihtiyacı hissetmek veya sık idrara çıkmak
  • idrar yaparken ağrı veya yanma hissi
  • pelvis, alt karın veya bel ağrısı - bu daha az yaygındır3.

Sadece mesane kanserine değil, birçok durum bu semptomlara neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, bunların bir doktorla tartışılması önemlidir. İdrardaki kan asla göz ardı edilmemelidir.

Tarama

Şu anda Avustralya'da mesane kanseri için ulusal bir tarama programı bulunmamaktadır.

Bazı durumlarda, daha önce mesane kanseri geçirmiş veya mesaneyi etkileyen belirli doğum kusurları olanlar gibi çok yüksek risk altında olan bazı kişiler için belirli testler önerilebilir.1 Bu testler mesane kanserini teşhis etmek için kullanılanları içerebilir (sitoskopi ve idrar sitolojisi). İdrarda kan testleri de yapılabilir.1

Mesane kanseri nasıl teşhis edilir?

Mesane kanserinin semptomlarını araştırmak ve tanıyı doğrulamak için bir dizi test yapılabilir. Daha yaygın testlerden bazıları şunlardır:

* Topakları kontrol etmek için vajina veya rektumun iç muayenesini içerebilen vücudun fizik muayenesi

* mesanede kan veya enfeksiyon arayan idrar testi ve idrarın mikroskop altında incelenmesi1

* ultrason, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) içerebilen mesanenin ve yakındaki organların görüntülenmesi - bu, görüntülemenin olası kanserleri tespit etmesine yardımcı olmak için bir damara boya enjekte edilmesini içerebilir1,2

* üretra içine yerleştirilen ince bir tüp üzerinde bir kamera kullanarak mesanenin iç kısmının incelenmesi (sistoskop)

• mikroskop altında incelenmek üzere mesane duvarından küçük bir doku örneğinin çıkarılması (biyopsi).

Mesane kanserinin evreleri

Mesane kanseri teşhisi konulursa, hastalığın evresini ve kanserin mesanede mi yoksa diğer organlara mı yoksa lenf düğümlerine mi yayıldığını belirlemek için daha fazla test yaptırmanız gerekebilir. Hastalığın evresini bilmek, sağlık ekibinizin sizin için en iyi tedaviyi planlamasına yardımcı olur.

Mesane kanserinin evreleri karmaşık olabilir. Kanserin evresini belirlemek için doktorlar şunları kontrol edecektir:

• kanserin mesane duvarının astarına ne kadar büyüdüğü

* kanserin yakın dokulara ve organlara yayılıp yayılmadığı

* kanserin yakındaki lenf düğümlerine veya uzak organlara yayılması

Mesane kanseri nasıl teşhis edilir?

Mesane kanserinin semptomlarını araştırmak ve tanıyı doğrulamak için bir dizi test yapılabilir. Daha yaygın testlerden bazıları şunlardır:

* Topakları kontrol etmek için vajina veya rektumun iç muayenesini içerebilen vücudun fizik muayenesi

* mesanede kan veya enfeksiyon arayan idrar testi ve idrarın mikroskop altında incelenmesi1

* ultrason, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) içerebilen mesanenin ve yakındaki organların görüntülenmesi - bu, görüntülemenin olası kanserleri tespit etmesine yardımcı olmak için bir damara boya enjekte edilmesini içerebilir1,2

* üretra içine yerleştirilen ince bir tüp üzerinde bir kamera kullanarak mesanenin iç kısmının incelenmesi (sistoskop)

• mikroskop altında incelenmek üzere mesane duvarından küçük bir doku örneğinin çıkarılması (biyopsi).

Mesane kanserinin evrelemesi

Mesane kanseri teşhisi konulursa, hastalığın evresini ve kanserin mesanede mi yoksa diğer organlara mı yoksa lenf düğümlerine mi yayıldığını belirlemek için daha fazla test yaptırmanız gerekebilir. Hastalığın evresini bilmek, sağlık ekibinizin sizin için en iyi tedaviyi planlamasına yardımcı olur.

Mesane kanserinin evreleri karmaşık olabilir. Kanserin evresini belirlemek için doktorlar şunları kontrol edecektir:

• kanserin mesane duvarının astarına ne kadar büyüdüğü

* kanserin yakın dokulara ve organlara yayılıp yayılmadığı

* kanserin yakındaki lenf düğümlerine veya uzak organlara yayılıp yayılmadığı.

Tedavi Seçenekleri

Kanserli kişilerin tedavisi ve bakımı genellikle multidisipliner ekip adı verilen hem tıbbi hem de yardımcı sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından sağlanır.

Mesane kanseri tedavisi şunlara bağlıdır:

  • hastalığın evresi
  • semptomların şiddeti
  • istek ve tercihleriniz
  • genel sağlığınız.

Yüzeysel mesane kanserleri (kanserin sadece mesanenin iç kısmında olduğu yerlerde) genellikle cerrahi, immünoterapi veya kemoterapi1ile tedavi edilir. Çoğu durumda, invaziv mesane kanserleri (kanserin diğer bölgelere yayıldığı yerler) cerrahi ile tedavi edilir, ancak radyasyon tedavisi ve kemoterapi de kullanılabilir1.

Mesane kanseri tedavi edildikten sonra geri gelebilir (tekrarlayabilir)2. Mesaneye veya vücudun diğer bölgelerine geri gelebilir2.

Ameliyat

Kanseri çıkarmak için yapılan cerrahi, mesane kanserlerinin ana tedavisidir3,4. Bu genellikle üretradan ve mesaneye geçirilen ince içi boş bir tüp kullanılarak yapılır (transüretral rezeksiyon olarak bilinen bir ameliyat). Kanser daha sonra üretra yoluyla yakılır veya çıkarılır.

İlerlemiş kanserlerin birden fazla transüretral rezeksiyon ameliyatına ihtiyacı olabilir3veya mesanenin bir kısmını (kısmi sistektomi) veya tüm mesaneyi (radikal sistektomi) çıkarmak için ameliyat2.

Vücudun idrarı depolaması ve geçirmesi için yeni bir yol açmak için ameliyat da gerekebilir (idrar saptırma)2.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için yüksek enerjili X ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanır.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ilaçlar kullanır. Tedavi, bir maddenin damar veya kas içine enjekte edilmesini veya ağızdan hap alınmasını içerebilir. Mesane kanseri için kemoterapi maddeleri, üretraya yerleştirilen bir tüp aracılığıyla doğrudan mesaneye konabilir2,3. Bu esas olarak mesane zarının ötesine yayılmayan kanser için kullanılır ve transüretral rezeksiyon ameliyatı sırasında kullanılabilir3.

Mesane kanserinin farklı tiplerini ve evrelerini tedavi etmek için farklı kemoterapi seçenekleri kullanılır2. Bazen birden fazla kemoterapi tedavisi kullanılabilir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, kanserle savaşmasına yardımcı olmak için hastanın bağışıklık sistemini arttırır. Mesane kanseri için immünoterapi tedavisi, ağızdan hap almayı veya üretraya yerleştirilen bir tüp yoluyla doğrudan mesaneye bir solüsyon yerleştirmeyi içerebilir2.

Yaygın olarak kullanılan bazı immünoterapi ilaçları pembrolizumab ve atezolizumabdır.

Farklı kanser türlerini teşhis etmenin ve tedavi etmenin yeni yollarını bulmak için araştırmalar devam etmektedir. Mesane kanserini tedavi etmenin yeni yollarını test etmek için bazı kişilere klinik araştırmaya katılma seçeneği sunulabilir.

E-Bültenimize Kaydolun