Geri dönün

DOÇ. DR. GÜRKAN SERT

Gürkan Sert, Marmara Üniv. Hukuk Fak.'den mezun olmuştur (1999). Marmara Üniv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD'de yüksek lisans (2003) ve doktora eğitimini tamamlamış (2007) ve Doçent Ünvanı almıştır. 2022 yılında profesör olmuştur.  (2014). Sert’in "hasta hakları", "sağlıkta özel hayatın gizliliği", "üreme hakları", "tıp hukuku" ile ilgili yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.

Gürkan Sert, sivil toplum örgütlerinin, Sağ. Bak.’nın, yerel yönetimlerin, İst. Barosu’nun, yürüttüğü hasta hakları, üreme hakları, sağlık hukuku projelerinde eğitmen ve danışman olarak görev almıştır. UNFPA'nın desteklediği projelerde yürütücü olarak da görev alan Gürkan Sert, Türkiye Biyoetik Derneği Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir.

Marmara Üniv. Tıp Fak.'de öğretim üyesi olan Gürkan Sert, aynı zamanda Medipol Üniv.’de yüksek lisans ve doktora, Acıbadem Üniv.'de lisans programlarında eğitim vermektedir. Ekim 2018- Ekim 2019 tarihleri arasında Kanada Alberta Üniv. Tıp ve Dişhekimliği Fak. John Dossetor Helath Ethics Centre'de Misafir Öğr. Üyesi olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD Başkanıdır.

E-Bültenimize Kaydolun