Halime acaba ölümü hiç düşündü mü? Bu konudaki kendine has düşüncelerini anlattı