Over (yumurtalık) kanseri tedavisinde beta blokör kullanımı sağkalımı uzatabilir

Texas üniversitesinde 1400 hasta ile yapılan bir çalışmada yumurtalık kanseri tedavisi alan hastalarda “beta bloker” kullanımının sağ kalıma anlamlı bir etkisi olduğu gösterildi. Beta bloker ilaçlar, sinir sisteminin belli eylemlerini bloke ederek çalışıyor. Bloke etmenin bir sonucu olarak, kalp atımlarının hızını, kan basıncını düşürüyor ve kalbin kasılma gücünü azaltıyor. “Beta bloker” ilaçlar genellikle stresle baş [...]