Radyasyon Onkolojisi Hemşiresi Şahika MERT, radyasyon onkolojisi ve gelişen tekniklerde radyoterapinin yan etkileriyle başa çıkma yollarını anlatıyor