Kanser Savaşçıları, bünyesinde kanser ve hasta hakları alanında faaliyet gösteren 7 STK
bulunan Kanser ve Hasta Hakları Platformu’nun düzenlediği Hasta Hakları eğitimine ev
sahipliği yaptı. HAYAD bünyesindeki gönüllü hukukçular, platformdaki tüm STK’ları temel
hasta hakları konusunda bilgilendirdi.