“Bu mücadelede ben de varım!” diyenlere bir bağış kadar yakınız. Derneğimize katkıda bulunarak
hem kanserle mücadele eden savaşçılarımıza destek olabilir hem de telefon tutacaklarımız ve
kupalarımızı edinebilirsiniz.