Aynı gün HAYAD Derneği Başkanı ve sağlık hukukçusu Doç. Dr. Gürkan Sert, Hasta Hakları Semineri’nde temel hasta haklarını anlatarak bireyleri bilinçlendirdi. Biz de gemimizin dümenini bu seminere kırdık.