Kanser Savaşçıları daha sağlıklı, daha bilinçli nesiller için  Lycée Notre Dame De Sion
Istanbul ’daydı. Dr. Elif Altuğ lise öğrencilerine tütün kullanımı ve bağımlılıkla ilgili
bilgilendirme yaptı.