Tamamlayıcı Tıp

Sadece kanser tanısı alanlar değil, tıbbın tam şifa sağlayamadığı tüm hastalıklarda insanlar alternatif tıp yöntemlerine başvuruyor. Geniş bir pazar olarak görüldüğü için bu alan, neredeyse sadece ticari amaçlar güden kişi ve kurumların istilasına uğramış durumda. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerde öncelikle başvurulan insanların uzmanlık alanları ve eğitimlerini büyük bir dikkatle araştırmak gerekiyor. Bu [...]