Çiçeği burnunda doktorlarımız İlayda Loçlar ve Ecem Özyaprak, derneğimizi uluslarası toplantılarda temsil edip işbirliklerimizi sürdürüyor ❤  İlayda Uluslararası Metastatik Meme Kanseri Zirvesi’nde derneğimizi temsil ederken, Ecem ise Uluslararası Deneyim ve En Verimli Ulusal Onkoloji Stratejileri Zirvesi’nde sunum yapmak için Moskova’ya gitti, e sonuçta #hepimizbirimizicin